خرید اینترنتی فایل حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق بین الملل

حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق بین الملل
کلمات کلیدی:مصادره و سلب مالکیت,داوری تجاری بین الملل,سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل,سلب مالکیت غیر مستقیم در رویه داوری بین المللی,سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی,سلب مالکیت حقوق قراردادی,سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

چکیده:

در اغلب موارد سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، به استناد حاکمیت دولت میزبان و صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در قالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه گذار خارجی برای توسعه آن بخش، مبادرت به سرمایه گذاری کرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صیانت از منافع ملی، اقداماتی می کند که به صورت مصادره و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی است . نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله ها در فعالیت سرمایه گذار خارجی آن است که عملا وی را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد .

در بین سلب مالکیت به معنای عام ، متداول ترین و شایع ترین روش عبارت است از ملی کردن و مصادره . با این وجود در برخی از معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری به مواردی مثل خلع ید ، ضبط ، محرومیت از مالکیت یا خصوصی کردن نیز به عنوان گونه های سلب مالکیت اشاره شده است که قلمرو و مصادیق آنها بسیار وسیع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصی کردن و انتقال مالکیت سرمایه گذاری خارجی به کشور میزبان یا به اصطلاح « بومی کردن » می شود . معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، معمولا از سلب مالکیت مستقیم و سایر روش ها و اقدامات مشابه آن که نتیجه آنها خلع مالکیت اجباری است . تعریف روشنی به دست نمی دهند ، زیرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت ترکیبی به کار رفته و کمتر دیده می شود که بین مفهوم کلی خلع مالکیت و اقدامات دیگری که نتیجه آنها سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی است ، تفکیک و تمایز روشنی ذکر شده باشد .

مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و سلب مالکیت از انها از سالیان گذشته در مرکز اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی قرار داشته و تنها تعداد محدودی از سرمایه گذاران به موجب توافقی که وفق حقوق بین الملل با دولت میزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوری بین المللی از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالکیت دفاع کنند و سایرین یا به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود چشم داشتند و یا به محاکم ملی دولت میزبان پناه می بردند . اما افزایش روزافزون معاهدات تدوین شده ، موازین حقوق بین الملل مرببوط به سلب مالکیت توسعه یافته اند و مباحث کلاسیک مربوط به مصادره مستقیم و سلب مالکیت، جای خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالکانه و مصادره غیر مستقیم دادند. مراجع داوری بین المللی نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی، اقدام می کنند.

فهرست

چکیده : 4

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 5

3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 7

3-2- سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 8

3-3- مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 14

3-4- رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 16

3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 17

3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 32

3-7-1- مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 33

3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 36

3-7-3- مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 37

3-7-5- فرآیند قانونی 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7- ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 54

3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 62

3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 63

3-8-2- مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 73

3-8-3-1- مداخله در حقوق مالکانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 78

3-8-6- شفافیت 80

3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 81

3-9- سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 83

3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله در مدیریت سرمایه گذاری 87

3-9-6- لغو یا عدم صدور مجوز 88

نتیجه گیری 92

فهرست منابع 95

ادامه مطلب و دریافت فایل

تحلیل پوششی داده ها و بررسی مدلهای آن:تحلیل پوششی داده ها,شاخص مالم كوئیست ,تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها,تحلیل پوششی داده‌ها,مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها,تحقیق تحلیل پوششی داده ها,تحقیق مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده ها,,

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری:نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش ,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش ,نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای رویکرد ترکیبی DEA و شبکه عصبی:ارزیابی عملکرد با DEA,مبانی نظری ارزیابی عملکرد در پالایشگاه گاز,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی عملکرد پالایشگاه گاز با تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی عملکرد پالایشگاه گاز با DEA,ارزیابی عملکرد با استفاده از شبکه های  عصبی مصنوعی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز با DEA و ANN,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,

پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی با عنوان اكسید ایندیم قلع:قلع,اکسید ایندیم,نیمه هادی دژنره,اکسید رسانای شفاف,اكسید ایندیم قلع,دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی,دانلود پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی,دانلود پایان نامه مواد و متالوژی,سیستم همکاری در فروش فایل

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن:پرسشنامه کارت امتیاز متوازن,دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه کارت امتیازی متوازن رایگان,نمونه پرسشنامه کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,دانلود پرسشنامه bsc,دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی:هزینه یابی بر مبنای فعالیت,ارزیابی متوازن,ارزش افزوده اقتصادی,هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

پاورپوینت آشنایی با ماشین های وایرکات :پاورپوینت آشنایی با ماشین های وایرکات ,آشنایی با عملیات wire cutting,انواع ماشین وایرکات,ماشین های وایرکات ساده,ماشین های Wire cut edm ,آشنایی مقدماتی,تعریف فرآیند ماشینکاری وایرکات,کاربرد های وایرکات,اجزاء ماشین,شرح عملکرد ماشین وایرکات ,بررسی تاثیر پارامتر های دستگاه بر محصولات,مشکلات این نوع ماشین کاری,بهینه سازی پارامترهای دستگاه,پیشرفت های وایرکات ,,

بررسی عملكرد و رفتار اتصالات تیر به ستون و اعضا مهاربندی در سازه های فولادی:طرح لرزه ای سازه ها,بارگذاری رفت و برگشتی,عملكرد و رفتار اعضا مهاربندی,عملكرد و رفتار اتصالات تیر به ستون,شكل پذیری اعضا در اثر بارگذاری رفت و برگشتی,مقاومت اتصالات در اثر بارگذاری رفت و برگشتی,بررسی عملكرد و رفتار اتصالات تیر به ستون و اعضا مهاربندی در سازه های فولادی,دانلود پایان نامه عمران

حقوق مکتسبه اشخاص و تاثیرآن بر عقد اجاره موقوفه در حقوق ایران:وقف,حق اعیانی,تجدید اجاره,حق مکتسبه,حق نسق زراعی,حقوق مکتسبه اشخاص,عقد اجاره موقوفه,حق کسب و پیشه و تجارت,حقوق مکتسبه اشخاص و تاثیرآن بر عقد اجاره موقوفه در حقوق ایران,دانلود مقالات ترجمه شده,دانلود مقالات ترجمه شده حقوق

بررسی ابعاد سلامت با تاکید بر سلامت روانی و بررسی نظریه های آن:مقاله سلامت روان,تعریف مفهومی سلامت روانی,تاریخچه سلامت روان,دانلود مقاله سلامت روان,تعریف سلامت روان با ذکر منبع,بررسی سلامت روان,تعریف سلامت روان در روانشناسی,بررسی نظریه های سلامت روانی